Periyodik Kontroller

30 Haziran 2012 tarihli Sayı: 28339 ile resmî gazetede yayınlanan 6331 sayılı kanun gereği İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar denmektedir.

Bu kapsamda 25 Nisan 2013 Perşembe tarihli 28628 sayılı T.C Resmî Gazetesinde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği işçi sağlığı ve iş sağlığı güvenliği yerine devreye girmiştir. Periyodik kontroller, TSE EN ISO/ IEC 17020 akreditasyon belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılmakta ve sonuçları rapor olarak sunulmaktadır. Periyodik kontrollerin yaptırılması kanuni bir sorumluluktur. Yönetmelik gereği Basınçlı kap ve tesisatlar, Kaldırma ve iletme ekipmanları, Tesisatlar ve Tezgâhlar, standartlarda aksi belirtilmedikçe yılda minimum1 kez kontrole tabi tutulmadır.

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARI MUAYENELERİ

Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması durumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

 - Asansör

- Köprü Vinç, Pergel Vinç

- Caraskal

- Trans palet

- Araç Kaldırma Lifti, Mobil Vinç

- İş Makineleri (Bobcat, Loader, Forklift)

- Platform

 BASINÇLI KAP PERİYODİK KONTROLLERİ

Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hidrostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir.

Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği, 31/12/2012 tarihli ve 28514 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinde yer alan ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hususlar saklı kalmak kaydıyla ilgili standartlarda belirtilen kriterlere göre yapılır. Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

 - Kızgın Yağ Kazanı

- Kalorifer Kazanı

- Buhar Kazanı

- Sıcak Su Kazanı

- Hidrofor

- Genleşme Tankı

- Denge Tankı

- Boyler

- Otoklav

- Hava Tankı

- Kompresör

TOPRAKLAMA, PARATONER VE ELEKTRİK TESİSATI KONTROLLERİ

 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’ de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘ de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. İlgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrolleri yılda bir yapılmalıdır. Topraklama, elektrik ile çalışan cihazların olası bir elektrik kaçağı tehlikesine karşı alınan hayati bir önlemdir. İnsan hayatını ve cihazların kullanım ömrünü riske atmamak için yapılması gereken kanuni bir zorunluluktur. Topraklama ölçümü, firmamız güvencesinde yetkili elektrik mühendisleri tarafından hassasiyetle yapılmaktadır.

- Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrolü

- Aydınlatma Tesisatı Periyodik Kontrolü

- Makine Bazlı Topraklama Kontrolü

- Paratoner Periyodik Kontrolü

- Katodik Koruma Ölçümü

- Trafo Periyodik Kontrolü

HAVALANDIRMA VE KLİMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ve buna bağlı 28628 sayılı resmî gazetede 25.04.2013 tarihinde yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereği Havalandırma ve Klima Tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu tutulmuştur. Periyodik kontroller projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.  Yılda en az 1 defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılır ve periyodik kontrol raporu düzenlenir.

YANGIN TESİSATI PERİYODİK KONTROLÜ 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ve buna bağlı 28628 sayılı resmî gazetede 25.04.2013 tarihinde yayınlanan “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereği Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu tutulmuştur. Yılda en az 1 defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılır ve periyodik kontrol raporu düzenlenir. Kontroller projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

Ekli Belgeler: