Patlamadan Korunma Dökümanı

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” Madde 10 gereği; İşveren, Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar. Yönetmeliğe göre yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı kimyasalların bulunduğu tüm alanlarda patlayıcı alan ZONE hesabının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda Patlayıcı ortamların oluşmasını engellemek için işletmelerde patlamadan korunma dokümanı oluşturulması gereklidir.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken iş yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.

  • Doğalgaz dolum istasyonları,

  • Benzin istasyonları,

  • Boyahaneler,

  • Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları

Fakat öte yandan, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolumunu yapan tesisler, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler.  Patlamadan Korunma Dokümanı;

1.Tehlikeli / Tehlikesiz Bölgelerin Belirlenmesi

2.Tehlikeli Bölgelerin Sınırlarının Belirlenmesi

3.Tehlikeli Bölgelerde güvenli çalışma şartlarının oluşturulması, adımlarını kapsamaktadır.

Proses güvenliği, üreticilerin üst seviyede önem göstermesi gereken, yasal çerçevesi SEVESO ve ATEX gibi yönetmelikler ile düzenlenmiş kritik süreçlerden biridir. GÜMÜŞÇEV; ÇASGEM tarafından sertifikalandırışmış iş güvenliği uzmanlarıyla işletmenizdeki patlayıcı ortamları belirleyerek yukarıda tanımlanmış adımlarla sizlere yol göstermekte ve Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamaktadır. Patlamadan korunma dokümanıyla ilgili uzmanlarımızdan ücretsiz bilgi almak için lütfen bize ulaşınız.

Ekli Belgeler: