Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenleme ile atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanıyor ve atık yağ tanımında yer alan atık yağlar ile bu atıkların yönetimi çerçevesinde; geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına, bertarafına, alınacak önlemlere ve yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1 Ocak 2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekiyor.

Yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte 1 Ocak 2021 tarihine kadar motor değişimi yapan işletmelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Motor Yağı Değişin Noktası İzin Belgesi alması ve Bakanlığın çevrimiçi proğramlarına kayıt yaptırması zorunlu hale gelmiştir. 

GÜMÜŞÇEV olarak bu Motor Yağı Değişim Noktası İzin  Belgesinin alınması gerekliliklerinin yerine getirilmesi hususunda hizmet vermekteyiz.

Ekli Belgeler: