Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED), gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi fizibilite ve inşaat aşamasında, faaliyet sırasında ve faaliyet sona erdikten sonrada devam eden çevresel etkilerin incelenip, izlenip ve değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır.

Herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde o faaliyete ait Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirme Raporu(ÇED), Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası(PTD) hazırlatmaları gerekmektedir. Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsam Dışı görüş yazısı alınması gerekmektedir. Ayrıca ÇED yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan ve kapasiteleri eşik değerin altında olan faaliyetler için de ÇED Muafiyet Yazısı alınması gerekmektedir.

Gümüşçev, bu kapsamda ÇED raporlarının ve proje tanıtım dosyalarının hazırlanması, hazırlatılması, ÇED kapsam dışı görüş yazılarının ve ÇED Muafiyet yazılarının alınmasını sağlamaktadır.

 

 

 

Ekli Belgeler: