Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri Kurulması

Su kaynaklarının kirlenmesi ve iklim değişikliği etkileri, buna karşın nüfusa paralel olarak artan su ihtiyacı gerek kısıtlı su kaynakları gerekse de alıcı su ortamları üstündeki baskıları giderek arttırmış, bunun sonucunda da atıksuların uygun teknolojilerle arıtımı ve geri kazanım çalışmaları giderek önem kazanmıştır.  Bununla birlikte, son yıllarda, atıksuların su ve besin içeriği dolayısıyla geri kazanımı ve hatta potansiyel bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi gündeme gelmiş, atıksu artık sadece bertaraf edilmesi gereken bir “atık” olarak görülmemeye başlanmıştır. Tüm bu gelişmelere paralel olarak çevre biyoteknolojisi uygulamaları ve ileri arıtma teknolojileri araştırmaları hız kazanmıştır. Bu çerçevede, Gümüşçev alanında uzun yıllar tecrübesi bulunan su ve atıksu arıtım teknolojileri çalışmalarını sürdürmekte ve gerekli su ve atıksu arıtım tesislerini kurmaktadır. Su ve Atıksu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir:

Kimyasal arıtma, atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.

Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atık suların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.

Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Gümüşçev, mevzuat kapsamında kullanma suları, yüzeysel sular, kaynak ve yeraltı suları kalite yönetimi, kirleticilerin belirlenmesi, izlenmesi ve alıcı ortamlara yapılacak atıksu deşarj standartları ve kirletme yasakları kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yapmaktadır. 

1. Su Arıtımı Ünitelerinin Kurulumu

 • Demir-Mangan giderimi,

 • Askıda katı madde giderimi, tortu filtrasyon üniteleri

 • Ultraviyole dezenfeksiyon sistemleri,

 • Su yumuşatma sistemleri,

 • Otomatik klor dozlama üniteleri,

 • Evsel içme suyu arıtma sistemleri,

 • Otomatik aktif karbon sistemleri,

 • Distile saf su arıtma sistemleri,

 • Arıtma ekipmanları,

 • Arıtma kimyasalları,

 • Havuz kimyasalları

2. Atıksu Arıtımı Ünitelerinin Kurulması

 • Paket atıksu arıtma sistemleri kurulması, işletilmesi ve kimyasallarının temini,

 • Mutfak tipi tezgahaltı yağ ayırıcılar (paslanmaz çelik ve polietilen),

 • Katı atık ayırıcılar (çamur, kum, lif, metal, yiyecek atıkları),

 • Endüstriyel yağ gres ve petrol ayırıcılar,

 • Petrol yağ ve çamur tutucular (oto yıkama ve akaryakıt istasyonları için),

 • Kum tutucular

3. Atıksu arıtma tesisi proje onayı

4. Kanalizasyon projelerinin yapılması

5. Atıksu kanalizasyon bağlantı izni alınması

 • Oto Yıkama İstasyonları

 • Halı Yıkama İstasyonları

 • Sanayi Siteleri

6. Ön arıtma tesisleri, çöktürme havuzları projelerinin yapılması

7. Atırma tesisleri teknik servis hizmetleri

Ekli Belgeler: