Çevresel Ölçüm ve İzlemeler

İşletmelerde ÇED taahhütleri, mevzuat gereği ya da herhangi bir kirliliğin tespiti için özel olarak çevresel ölçüm ve izlemelerin yapılması istenebilir. Bu kapsamda,

Gümüşçev, aşağıda verilen çevresel ölçüm ve izlemeleri yaparak raporlamaktadır.

 1.  Çevresel gürültü ölçümü
 2. Patlatmadan kaynaklı titreşim ölçümü

 3. Çöken toz ölçümü

 4. Partikül toz ölçümü

 5. Baca gazı ölçümleri

 6. HCN ölçümü

 7. Atık depolama tesislerinden çamur numunelerinin alınması

 8. Toprak kalitesinin tespiti için toprak numunesinin alınması

 9. Yeraltı suyu gözlem kuyusu açılması, arama ve kullanma izinlerinin alınması

 10. Yeraltı suyu seviye ve debi ölçümlerinin yapılması

 11. Kullanma sularından, yüzey sularından, kaynak sularından ve yeraltı sularından numune alınması ve analizlerinin yapılması, sonuçların değerlendirilmesi

 12. Atıksu arıtma tesislerinden atıksu ve çamur numunelerinin alınması, analizlerinin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi

Ekli Belgeler: