Laboratuvar Hizmetleri

ÇEVTEST, TS EN ISO/ IEC 17025 standartlarına uygun olarak kurulan deney ve kalibrasyon laboratuvarında yeterlilik şartlarını sağlayacak şekilde, kalite yönetim sistemi ve uzman kadrosuyla, çevresel kirlenme, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve kalite sistemleri konularında uluslararası standart ve normlara uygun ölçüm hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda hazırlayacağımız raporlar T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nca da kabul görmektedir. Firmamız yurt içi ve yurt dışında, konusunda uzman ve yeterli olup, geçerli teknik sonuçları belgelendirmek adına Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ‘ndan akredite olmuştur.

Aşağıda konu başlıkları verilen alanlarda hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Çevre Laboratuvarı;

 • Emisyon ölçümleri (Standart Yanma Gazları, Toz, VOC, Klor, Flor, Ağır Metal, PAH, Dioksin-Furan)
 • Hava kalitesi ölçümleri (PM 10, çöken toz, pasif örnekleme)

 • Akustik gürültü ölçümleri

 • Çevresel gürültü ölçümleri

 • Hava kalitesi modelleme çalışmaları

 • Atık su analizleri

 • Atık yağ analizleri

 • Arıtma tesisi atık çamur analizleri

 • Proses atığı analizleri

 • Toprak analizleri

 • Deniz ve göl suyu analizleri

İş Hijyeni Laboratuvarı;

 • Gürültü ölçümleri ve haritalanması
 • Partikül madde ölçümleri ve haritalanması

 • Aydınlatma ölçümleri ve haritalanması

 • Yanıcı ve patlayıcı gaz ölçümleri ve haritalanması

 • Kimyasal madde ölçümleri ve haritalanması

 • Kişisel maruziyet gürültü ölçümleri

 • Kişisel maruziyet toz ölçümleri (tozda ağır metallerin analizi)

 • Kişisel maruziyet kimyasal ölçümleri

 • Titreşim ölçümleri

 • Termal konfor ölçümleri ve haritalanması