İnsan Kaynakları

Çevre, İş Güvenliği ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sektöründe yer alan bir kurum olarak, insan faktörünün ne denli önemli olduğunu bilmekte ve görev sorumluluğunun bilinciyle hareket etmekteyiz. Konumumuzu koruyup geliştirebilmenin, sahip olduğumuz insan kaynağının gelişiminin sürekli kılınması ile mümkün olduğuna, tüm çalışanlarımızın, kendilerini bir ailenin önemli bir ferdi olarak hissetmelerinin önemine inanıyoruz. Bu ailenin genç, dinamik ve nitelikli çalışanlarıyla, başarı ve kazanımlarını artırıcı fırsatları yaratmalarına olanak sağlayacak çalışma ortamları geliştirme çabası içerisindeyiz. 

Kurum stratejileri ile insan kaynakları yönetiminin eş güdümünü sağlayan, proaktif, yenilikçi, gelişim odaklı bir yaklaşımla beslenen insan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve yürütmek temel yaklaşımımızdır.

Başvurunuz buradan yapabilirisiniz