Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Yenilendi  27.12.2017

24/8/2011 tarihli ve 28035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 27 Aralık 2017 tarih ve 30283 sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2017/12/20171227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171227.htm