Atık gönderim işleminde, Basılı Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) yerine MoTAT üzerinden otomatik olarak oluşturulan “Taşıma Numarası” kullanılacaktır.  11.1.2018

Bakanlığımızca gerçekleştirilen MoTAT yazılım güncellemesi sonrasında test işlemlerini tamamlayan Seyir Mobil Yazılım Elektronik Oto. Sis. San. ve Tic. A.Ş. mobil cihaz yazılım güncelleme işlemlerini tamamlamıştır.

Anılan firmadan ATSS hizmeti alan (Seyir Mobil’e ait mobil cihaz kullanan) atık taşıma firması ile, atık gönderim işlemi yapılırken Basılı UATF (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden satın alınan) kullanılmayacaktır. Yeni yazılım güncellemesi ile mobil cihaz ekranı üzerinde UATF numarası giriş alanı kaldırılmıştır. Yükleme esnasında mobil cihaza TKN ve TDN girişi yapılmasıyla birlikte sistem tarafından “Taşıma Numarası” (basılı UATF’nin yerine geçen) otomatik olarak oluşturulacaktır.

Atık Gönderim işlemi için;
1- Atık Üreticilerinin, Atık Yönetim Uygulaması üzerinden “Atık Gönderim İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Taşıma Talebi Ekleme” ekranından çevrimiçi atık taşıma talebi yapması,
2- Atık yükleme esnasında, Çevrimiçi atık taşıma talebi yapması sonucu oluşan Taşıma Kontrol Numarası (TKN) ve Taşıma Doğrulama Numarası (TDN)’nın ilgili taraflarca mobil cihaza giriş yapılması, yeterlidir.

“Taşıma Numarası” , Atık Yönetim Uygulaması üzerinden taşımanın paydaşları olan atık üreticisi, taşıma firması ve atık işleme tesisi tarafından görüntülenebilecektir.

Bilgilerinize.