ÇEVRE İZİN MUAFİYETİ HAKKINDA  8.5.2018

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2 listelerinde yer aldığı halde alıcı ortama herhangi bir hava emisyonu ve atıksu deşarjı olmayan işletmeler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Çevre izin muafiyetine ilişkin değerlendirme Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılır.

Kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek geçici işletmeler, bulundukları İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne çalışma süreleri ile ilgili bildirimde bulunmaları halinde, Çevre İzni kapsamı dışında değerlendirilir.

EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmeler ile kuruldukları yerde bir yıldan az faaliyet gösterecek işletmeler ilgili mevzuatta belirlenen esas, hüküm ve sınır değerlere uymak zorundadır.

İşletmenizin durumunu değerlendirmek, çevre danışmanlık ve çevre yönetim konularında bilgi almak için lütfen bize ulaşın

Tel: 0 222 290 25 55
Mail: info@gumuscevre.com