Atık Yönetim Uygulaması (TABS/MoTAT/KDS) erişimi için “ Geçici Giriş Ekranı” kullanıma açılmıştır.  22.5.2018

Bakanlığımızca çalışmaları yürütülen Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)’ne geçişte yaşanan sorunlar giderilinceye kadar Atık Yönetim Uygulaması (TABS/MoTAT/KDS) modülüne mevcut kullanıcı adı ve şifre kullanılmak suretiyle aşağıda verilen linkten giriş yapıla bilecektir.

http://motatkds.cevre.gov.tr/MotatKDS/GeciciGirisEkrani.zul

Yeni kayıtlar Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden yapılmakta olup, aktarım işlemlerinin ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.

Yukarı verilen link geçiş sürecinde yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla geçici olarak kullanılmak üzere tasarlanmış olup, kullanıcı kayıtlarının ecbs’ye aktarılmasını takiben kapatılacaktır.

Bu süreçte; bir yandan tesis kayıt ve aktarım işlemlerinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden yapılması, diğer yandan Geçici Giriş Ekranı kullanılarak atık taşıma faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.