ÇEVRE GÖREVLİSİ DEĞİL ÇEVRE MÜHENDİSİ!  27.12.2018

Çevre Kanun‘da değişiklik ön gören Kanun Tasarısı 13 Kasım 2018‘de gündeme gelmiş ve 15 Kasım 2018‘de TBMM Çevre Komisyonunda görüşülerek TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek onaylanmıış ve 10.12.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.

Gelinen noktada, yasalaşan kanunla birlikte;

1- Çevre Mühendisleri kendi diplomaları ile, herhangi bir başka belgeye, eğitime ve sınava ihtiyaç duymadan, koşulsuz çevre danışmanlık, çevre yönetim birimi ve çevre görevlisi faaliyetlerini yürütebilecektir.

2- Yönetmelikle çevre mühendisliği haklarının alınması riski ortadan kaldırılmıştır.

3- Çevre Mühendisi ifadesi  çevre kanununnda yer almıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181210.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181210.htm